Productions

 • © Yannis Thavoris

 • © Yannis Thavoris

 • © Yannis Thavoris

 • © Yannis Thavoris

 • © Yannis Thavoris

 • © Yannis Thavoris

 • © Yannis Thavoris

 • © Yannis Thavoris

 • © Yannis Thavoris

 • © Yannis Thavoris

 • © Yannis Thavoris

 

Designer Yannis Thavoris
Lighting Designer Warren Letton
Video Designer Finn Ross
Movement Director Kally Lloyd-Jones
   
Ellida Claire Booth
Wangel Mark Milhofer
Boletta Sarah Shorter
Hilde Daire Halpin
Arnholm Stephan Loges
Lyngstrand Alexander Sprague
Ballested David Morrison
The Stranger Benedict Nelson
   
Conductor Derek Clark

 

The Lady from the Sea

Scottish Opera/The Edinburgh International Festival