Productions

  • ©

  • ©

  • ©

  • ©

  • ©

  • ©

  • ©

  • ©

Set Designer Alex Eales
Costume Designer  Mark Bouman
Lighting Designer  Davy Cunningham
Choreographer Zhu Xu
   
Falstaff Zhang Feng/Pietro Spagnoli 
Bardolfo Zheng Yao
Pistola Zhang Jianlu
Alice Ford Daniela Schillaci/Xu Xiaoying 
Meg Page Wang Bihua
Nannetta Song Qian
Mrs Quickly Nicole Piccolomini
Ford Piero Terranova
Fenton Zhang Fantao
Cajus Yu Haolei
   
Conductor Antonio Pirolli/Lin Yousheng

 

Falstaff

Shanghai Opera House